HOTLINE: M.BẮC - 024.2222.8888 / 0969.65.13.13 / M.NAM - 0903.62.44.66

Thứ 2 - Thứ 7 : 8am - 6pm

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY ĐỊNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN SPORT1

1. Hạng thẻ Hội viên

Chương trình Khách hàng thân thiết có hạng thẻ chính thức là Hạng thường, Bạc, Vàng, Kim Cương và Bạch Kim.

2. Tiêu chí xét hạng thẻ Sport1

Tiêu chí xét hạng thẻ Sport1 tương ứng với mỗi loại thẻ được liệt kê trong bảng dưới đây:

Hạng thẻ Sport1

Thẻ TÍCH ĐIỂM

Thẻ hạng

Bạc

Thẻ hạng

Vàng

Thẻ hạng

Kim Cương

Thẻ hạng

Bạch Kim

Điều kiện phát hành

Ngay khi phát sinh mua hàng lần đầu tiên, KH được tặng thẻ TÍCH ĐIỂM

* Với tổng giá trị mua hàng sau chiết khấu đạt 3.000.000 VNĐ/hoá đơn

* Giá trị mua hàng tính đến thời điểm phát hành thẻ đạt đủ 3.000.000 VNĐ (tính lịch sử mua hàng)

* Với tổng giá trị mua hàng sau chiết khấu đạt 5.000.000 VNĐ/hoá đơn
* Giá trị mua hàng tính đến thời điểm phát hành thẻ đạt đủ 5.000.000 VNĐ (tính lịch sử mua hàng)

* Với tổng giá trị mua hàng sau chiết khấu đạt 30.000.000 VNĐ

* Giá trị mua hàng tính đến thời điểm phát hành thẻ đạt đủ 15.000.000 VNĐ (tính lịch sử mua hàng từ ngày 1/1/2015-20/6/2015)

* Với tổng giá trị mua hàng sau chiết khấu đạt 100.000.000 VNĐ
* Giá trị mua hàng tính đến thời điểm phát hành thẻ đạt đủ 100.000.000 VNĐ (tính lịch sử mua hàng(tính lịch sử mua hàng từ ngày 1/1/2015-20/6/2015)

Quyền lợi

 

Chưa được hưởng % chiết khấu thêm mà chỉ được hưởng theo các chương trình hiện hữu đang
có tại thời điểm mua.

* 5% áp dụng đối với hàng thời trang
* 3% đối với hàng máy tập
* Không áp dụng song song với các CTKM khác và hàng phụ kiện.
* Tích lũy giá trị mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng Vàng).

* 10% áp dụng đối với hàng thời trang
* 5% đối với hàng máy tập
* Không áp dụng song song với các CTKM khác và hàng phụ kiện.
* Tích lũy giá trị mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng Kim Cương).

* 15% áp dụng đối với hàng thời trang
* 7% đối với hàng máy tập
* Không áp dụng song song với các CTKM khác và hàng phụ kiện.
* Tích lũy giá trị mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng Bạch Kim ).
* Được tham gia những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những Khách hàng Kim Cương của SPORT1 (tặng quà tri ân, gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật…).

* 20% áp dụng đối với hàng thời trang
* 10% đối với hàng máy tập
* Không áp dụng song song với các CTKM khác và hàng phụ kiện.
* Được tham gia những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những Khách hàng Bạch Kim của SPORT1 (tặng quà tri ân, gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật…).

 

Kỳ xét hạng

12 tháng liên tiếp.
Nếu đạt các mức tương ứng với các hạng thẻnâng hạng và đổi thẻ.

12 tháng liên tiếp
Hết 12 tháng, nếu KH không phát sinh mua đủ đạt hạn mức thẻ Vàng cấp đổi thẻ mới cho KH - Giữ nguyên hạng.

12 tháng liên tiếp
Hết 12 tháng, nếu KH không phát sinh mua đủ đạt hạn mức thẻ Vàngcấp đổi thẻ mới cho KH - Giữ nguyên hạng.

Không xét hạng
Được giữ nguyên hạng vĩnh viễn

Không xét hạng
Được giữ nguyên hạng vĩnh viễn

logged_in_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?" logged_out_greeting="Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"